PUQ Mautic Skip to main content

Dodawanie dokumentu

Dokumenty można dodawać na kilka sposobów:

  1. Możemy skorzystać z opcji masowego wgrania i wgrać kilka, kilkanaście plików na raz jako dokumenty niesklasyfikowane aby je potem opisać poprawnie
  2. dodawać bezpośrednio z okna kontrahenta.

Dokument które nie są sklasyfikowane i oczekują na klasyfikację w zakładce "Lista niesklasyfikowanych" nie są w żaden sposób przetwarzane przez system i nie biorą udziału w podsumowaniach, raportach. Usuwanie ich w żaden sposób nie wpływa na wartości zapisane w systemie.

Dokument musi być dopięty do kontrahenta aby był analizowany przez system i był widoczny w raportach i innych podsumowaniach.

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Dodaj dokument. 

Wybierz żądanego kontrahenta z listy kontrahentów i kliknij przycisk Dodaj dokument.

2021-11-05_10-20.png

Następnie musisz wybrać plik i sklasyfikować go. 

W końcu trzeba kliknąć przycisk Zapisz.

2021-11-05_10-23.png