PUQ Mautic Skip to main content

Dodawanie kontrahenta

Aby dodać kontrahenta przejdź do pozycji menu Kontrahenci i kliknij pozycję Dodaj kontrahenta.

2021-11-04_19-12.png

Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk "Zapisz"

Uwaga! Po utworzeniu kontrahenta nie będzie można zmienić "Nazwa firmy" i numer "NIP".

Jeżeli z jakiegoś powodu kontrahent zmienił swoją nazwę i numer NIP, to konieczne jest utworzenie nowego kontrahenta w systemie.