PUQ Mautic Skip to main content

Dodawanie Systemu WHMCS

Zainstalowany moduł Commitment Forecaster choć jest zainstalowany w WHMCS pobiera dane poprzez mechanizm API a nie przez bezpośrednie odwołania do bazy danych.

Z WHMCS pobierane są na obecnym etapie tylko dane dotyczące faktur przychodowych. Pobierane są numery FV, daty i wartości liczbowe. Dane te służą jedynie do raportowania sumarycznych wartości przychodów. Nie są pobierane dane kontrahentów i w żadne sposób nie są porównywani kontrahenci pomiędzy WHMCS a Commitment Forecaster. 

Przejdź do pozycji menu Systemy księgowe i kliknij pozycję Lista systemów.

Następnie kliknij przycisk Utwórz apiWHMCS

2021-11-05_13-13.png

Dane połączenia

Po utworzeniu połączenia musisz wprowadzić dane połączenia:

2021-11-05_13-32.png

Aby zapisać zmiany, musisz kliknąć przycisk Zapisz.