PUQ Mautic Skip to main content

Dodawanie zobowiązania

Aby dodać zobowiązanie, przejdź do pozycji menu "Zobowiązania" i kliknij "Dodaj zobowiązanie".

2021-11-04_19-44.png

Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk "Zapisz"