PUQ Mautic Skip to main content

Klasyfikacja plików PDF

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfikowanych.

Przejdź do trybu przeglądania, klikając przycisk Klasyfikować.  Za pomocą przycisków Następny oraz Poprzedni możesz przenosić się z pliku do pliku.

2021-11-05_09-54.png

W celu sklasyfikowania dokumentu należy wybrać kontrahenta i rodzaj dokumentu.
Następnie kliknij przycisk Zapisz.

Typy dokumentów

Dostępne są obecnie 3 typy dokumentów:

  1. faktura
  2. umowa
  3. aneks (służy do korekcji/nadpisania parametrów umowy)