PUQ Mautic Skip to main content

Konfiguracja parametrów modułu

 

W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do:

System Settings -> Addons Modules -> Commitments forecaster

Kliknij przycisk "Configure"

2021-11-04_18-10.png

Wprowadź dane logowania do serwera NextCloud:

WebDAV URL HTTPS:// - {SERWER}/remote.php/dav/files/{USER}/
Uwaga: link bez "https://" oraz na końcu "/"
WebDAV user
WebDAV password
Access Control - zaznacz grupy użytkowników które muszą mieć dostęp do modułu.

2021-11-03_16-47.png

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk "Save Changes"