PUQ Mautic Skip to main content

Masowe wgrywanie plików PDF

System zapewnia możliwość zbiorczego przesyłania plików PDF do systemu.

Masowe wgrywanie plików pomaga w codziennej pracy z systemem.

Proszę pamiętać o 2 kwestiach:

Dokument które nie są sklasyfikowane i oczekują na klasyfikację w zakładce "Lista niesklasyfikowanych" nie są w żaden sposób przetwarzane przez system i nie biorą udziału w podsumowaniach, raportach. Usuwanie ich w żaden sposób nie wpływa na wartości zapisane w systemie.

Dokument musi być dopięty do kontrahenta aby był analizowany przez system i był widoczny w raportach i innych podsumowaniach.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności:

I. Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfikowanych.

2021-11-05_09-04.png

II. Następnie naciśnij Wybierz pliki.

W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądane pliki i potwierdź wybór.

III. Następnie naciśnij przycisk Prześlij

Pliki są automatycznie wgrywane do systemu.

2021-11-05_09-36.png

Uwaga! Jeśli plik już istnieje w systemie, system nie pozwoli na jego wczytanie.

2021-11-05_09-38.png