PUQ Mautic Skip to main content

Odmapowanie dokumentów

Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest przeniesienie dokumentu do stanu niesklasyfikowanego, na przykład, jeśli dokument został błędnie sklasyfikowany mamy w systemie taką możliwość.

Aby od mapować dokument upewnij się, że dokument nie ma zależności.

  • Związek faktury z zobowiązaniem
  • Związek umowy z zobowiązaniem
  • Związek aneksu z umową

Znajdź dokument, który chcesz przenieść do stanu niesklasyfikowanego.
Otwórz jego Przeglądanie/Edycje.

Kliknij przycisk Odmapowanie

Następnie potwierdź akcję, klikając przycisk OK

2021-11-05_12-01.png

 

Po udanym odmapowanie dokumentu, dokument przechodzi w stan niesklasyfikowany.
Będzie w pozycji menu Dokumenty->Lista niesklasyfikowanych.