PUQ Mautic Skip to main content

Przeglądanie/Edycja aneksu do umowy

Aneks służy do zmian warunków umowy bez edycji samej umowy i pomaga utrzymać właściwą hierarchię dokumentów zgodną z rzeczywistością. 

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista aneksów.

Po wybraniu żądanego aneksu kliknij na numer lub przycisk Edytuj.

2021-11-05_12-57.png

Otworzy się podgląd dokumentu i możliwość edycji jego danych.

 • Umowa (Wybierz umowę, do której należy aneks)
 • Numer (Numer dokumentu, jeśli istnieje)
 • Opis
 • Data zawarcia (Data podpisania dokumentu)
 • Data zobowiązania (Data, od której przedmiot aneksu wchodzi w życie)
 • Zmień umowę - zaznacz pole, jeśli aneks zmienia warunki umowy, takie jak:
  • Data wygaśnięcia umowy (Data, do której przedmiot umowy jest ważny)
  • Okres wypowiedzenia umowy (Okres wypowiedzenia umowy w dniach)
  • Umowa na czas nieokreślony (Wybierz tę opcję, jeśli umowa przechodzi na czas nieokreślony lub po wygaśnięciu przechodzi na czas nieokreślony)

Jeśli zaznaczysz opcję "Zmień umowę" aneks praktycznie nadpisze wartości umowy. 

2021-11-05_13-01.png

Aby zapisać zmiany, musisz kliknąć przycisk Zapisz.