PUQ Mautic Skip to main content

Przeglądanie/Edycja umowy

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista umów.

Użyj przycisków z datami, aby wybrać datę sortowania.

Po wybraniu żądanej umowy kliknij na numer umowy lub przycisk edycji.

2021-11-05_10-59.png

 

Otworzy się podgląd dokumentu i możliwość edycji jego danych.

  • Numer (Numer dokumentu, jeśli istnieje)
  • Opis
  • Data zawarcia (Data podpisania dokumentu)
  • Data zobowiązania (Data, od której przedmiot umowy wchodzi w życie)
  • Data wygaśnięcia umowy (Data, do której przedmiot umowy jest ważny)
  • Okres wypowiedzenia (Okres wypowiedzenia umowy w dniach)
  • Czas nieokreślony (Wybierz tę opcję, jeśli umowa jest podpisana na czas nieokreślony lub po wygaśnięciu przechodzi na czas nieokreślony)

2021-11-05_11-01.png

Aby zapisać zmiany, musisz kliknąć przycisk Zapisz.