PUQ Mautic Skip to main content

Synchronizacja faktur przychodowych

Faktury przychodowe są automatycznie synchronizowane podczas każdego dziennego zadania crontab systemu WHMCS.

 
W celu przymusowej synchronizacji faktury przychodow.

 

Przejdź do pozycji menu Narzędzia i kliknij pozycję Synchronizacja faktur przychodowych.

W efekcie pojawi się tabela ze wszystkimi systemami księgowymi i parametrami synchronizacji

 

2021-11-06_11-22.png