PUQ Mautic Skip to main content

Tworzenie użytkownika API w WHMCS

Aby mieć możliwość wymiany informacji pomiędzy Commitment Forecaster a WHMCS  należy stworzyć dostęp do API. 

Dodanie nowego dostępu przez API

Zaloguj się jako administrator do systemu WHMCS.

1. Przyjdź do

System Settings -> Administrator Users

2. Dodaj nowego użytkownika

2021-11-05_13-59.png

3. Przyjdź do

System Settings -> Manage API Credentials -> APIQ Roles

Utwórz nową rolę i zaznacz tylko BILLING -> GETInvoices

2021-11-05_14-03.png


4. Przyjdź do

System Settings -> Manage API Credentials -> API Credentials

5. Utwórz swoje poświadczenia API 2021-11-05_14-06.png

2021-11-05_14-07.png

Wybierz wcześniej utworzonego użytkownika i rolę API

Naciśnij przycisk "Generate"

6. Zapisz dane, których potrzebują do połączenia apiWHMCS Identifier Secret

 

Dostęp do WHMCS z numeru IP

Następnie należy zezwolić na dostęp do adresu IP serwera z zainstalowanym modułem w systemie WHMCS

Przyjdź do

System Settings -> General Settings -> Security

 

Dodaj adres IP serwera z zainstalowanym modułem do listy API IP Access Restriction 

 

2021-11-05_14-23.png