PUQ Mautic Skip to main content

Usuniecie plików PDF

Aby usunąć plik PDF, należy
Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfikowanych.

Na pliku, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usunąć
Następnie potwierdź akcję, klikając przycisk OK

2021-11-05_09-50.png

Możliwe jest również usunięcie pliku z trybu podglądu.

Przejdź do trybu przeglądania, klikając przycisk Klasyfikować.  Za pomocą przycisków Następny oraz Poprzedni możesz przenosić się z pliku do pliku.
Na pliku, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usuń.

2021-11-05_09-54.png

 

Następnie potwierdź akcję, klikając przycisk OK