PUQ Mautic Skip to main content

Zindeksowanie dat umów

W systemie parametry umowy, takie jak Data zobowiązania, Data wygaśnięcia umowy, Okres wypowiedzenia, Czas nieokreślony można zmienić innym dokumentem np. aneksem do umowy.

Cały ten proces jest zautomatyzowany i odbywa się automatycznie podczas każdego dziennego zadania crontab systemu WHMCS.

W celu przymusowej zindeksowania dat umów.
Przejdź do pozycji menu Narzędzia i kliknij pozycję Zindeksowanie dat umów.

W efekcie pojawia się tabela ze wszystkimi aneksami które zmieniły parametry umów i nowe parametry.

2021-11-06_11-23.png