PUQ Mautic Skip to main content

Zindeksowanie dat zobowiązań

Zobowiązanie w systemie posiada parametry takie jak data rozpoczęcia i data zakończenia oraz na czas nieokreslony.

Parametry te są ustawiane automatycznie, gdy umowa jest powiązana z zobowiązaniem dla tych parametrów, które są określone w umowie.

Również te parametry zmieniają się w związku z powiązanymi fakturami.

Cały ten proces jest zautomatyzowany i odbywa się automatycznie podczas każdego dziennego zadania crontab systemu WHMCS.

 

W celu przymusowej synchronizacji terminów zobowiązań.

Przejdź do pozycji menu Narzędzia i kliknij pozycję Zindeksuj daty zobowiązań. 

Natychmiast po dokonaniu wyboru rozpocznie się proces indeksowania.
W efekcie pojawi się tabela ze wszystkimi zobowiązaniami i nowymi parametrami.
Pozycje, w których jest "0" oznacza, że ​​parametr nie został zmieniony.

2021-11-06_10-59.png