PUQ Mautic

VPN (L2TP)

Jak skonfigurować połączenie na Windows?

Dlatego żebyś wykonać połączenie z VPN na Windows, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Odnajdź ikonę sieci na panelu przy zegarku.
  • image-1643366923488.png

 2. Przejdź do ustawień sieciowych.
 3. Odnajdź w menu zlewa przycisk VPN i wybierz go. Po czym się otworze strona ustawień VPN.
  • image-1643366926680.png

 4. Następnie, wybierz "+".
  • image-1643366932062.png

 5. Wpisz swoje dane w następnym widoku.
  • image-1643366935543.png

  • VPN provider: Windows (built-in)
   Connection name: Dowolne.
   Server name or address: Adres serweru.
   VPN type: L2TP/IPsec with pre-shared key.
   Pre-shared key: Twój klucz.
   Type of sing-in info: User name and password.
   Username: Twój login.
   Password:  Twoje hasło.
 6. Wybierz "Save". I połacz się z siecią.
  • image-1643366941256.png

Jak skonfigurować połączenie na macOS?

Aby wykonać połączenie z VPN na macOS, musisz wykonać następujące kroki:

 1. Przejdź do ustawień systemowych.
  • image-1643366974264.png

 2. Następnie, wybierz "Ustawienia sieci".
  • image-1643366977989.png

 3. Odnajdź w menu zlewa przycisk "+" i wybierz go. Po czym się otworze okno dawania konfiguracji sieci.
  • image-1643366981753.png

 4. Następnie, wybierz "VPN".
  • image-1643366987712.png

 5. Wybierz rodzaj VPN: "L2TP over IPSec".
  • image-1643366992196.png

 6. Wpisz nazwę. Nazwa może być dowolna.
 7. Wpisz swoje dane logowania.
  • Twój adres serwera i login. 
  • image-1643366996580.png

 8. Następnie, wybierz "Ustawienia Autentyfikacji".
 9. W następnym widoku wpisz swoje hasło i klucz. Wybierz "OK".
  • image-1643367000533.png

 10. Wybierz "Apply" i połącz się z siecią.
  • image-1643367005318.png

 11. Zapisz i polacz się z VPN.