PUQ Mautic Skip to main content

Jak dodać użytkownika?

Aby dodać nowego użytkownika, po zalogowaniu, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz "USER".
  2. Następnie, zobaczysz listę użytkowników. Żebyś dodać użytkownika wybierz "(+) Dodać użytkownika".
  3. Dalej, zobaczysz stronę, gdzie możesz wprowadzić zmiany:
      • Wpisz niezbędne dane i zapisz zmiany.