PUQ Mautic Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

921 total results found

Usługi PUQ sp. z o.o.

Instrukcje dotyczące usług firmy PUQ sp. z o.o.

Jak korzystać z Outlook na Windows10?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby móc korzystać z Outlook, wykonaj następujące: Przede wszystkim musisz widzieć jakie masz kon...

Tools

Commitments forecaster WHMCS module

Client Area

Mikrotik VPN WHMCS module

Here is a brief summary of the options available in the customer panel

Installation and configuration guide

Mikrotik VPN WHMCS module

Admin Area

Mikrotik VPN WHMCS module

Installation and configuration guide

Nextcloud WHMCS module

Client Area

Nextcloud WHMCS module

Admin Area

Nextcloud WHMCS module

Installation and configuration guide

Synology WHMCS module

Client Area

Synology WHMCS module

Admin Area

Synology WHMCS module

"Panel klienta" a "Panel serwera" - Podstawowe pojęcia dla usługi "Hosting"

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Artykuł ma na celu przybliżenie ogólnego korzystania z usługi hostingu. Wykupując w "Panelu Kl...

Jak korzystać z MAIL na Windows10?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby można było korzystać z poczty e-mail na Windows, należy wykonać następujące kroki: Pobrać sw...

Jak korzystać z MAIL na macOS?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby można było korzystać z poczty e-mail na macOS, należy wykonać następujące kroki: Pobrać swoj...

Jak korzystać z podpisów (stopki)?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby skonfigurować podpisy wykonaj następujące: Zaloguj się do web mail. Przejdź do ustawień. ...

Documents

Commitments forecaster WHMCS module

Jak przesłać pliki na serwer korzystając z FTP?

Hosting (+VestaCP) Strona

Aby przesłać pliki na serwer możesz użyć połączenia FTP. Możesz używać swojego loginu i hasła do...

Jak przywrócić lub pobrać dane z backup?

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Aby przewrócić dane c backup: Wejdź do zakładki backup Wybierz backup, który chcesz prz...

Jak skonfigurować domenę?

Hosting (+VestaCP) Strona

Na stronie głównej panelu wybierz menu „WEB” i „kliknij + Dodaj domenę WEB”: Załóżmy, że kupił...

Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby skonfigurować aplikacje Thunderbird na swoim urządzeniu, wykonaj następujące: Uruchom aplika...

Jak skonfigurować przekierowanie maili na inny adres pocztowy?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby sterować przekierowaniem, po zalogowaniu na WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tutaj...

Jak stworzyć bazę danych?

Hosting (+VestaCP) Strona

Na stronie głównej panelu wybierz menu „DB” i kliknij „+ DODAJ BAZE DANYCH”: Wpisz nazwę bazy ...

Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

Hosting (+VestaCP) Poczta

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwij...

Jak utworzyć alias? (wielu adresów pocztowych na jedną osobę)

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby zarządzać aliasami, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tu...

Jak włączyć automatyczną odpowiedź / autoresponder / wiadomość o urlopie.

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby włączyć automatyczna odpowiedź na przychodzące maile musisz wykonać następujące czynności: Z...

Jak zainstalować WordPress na VestaCP?

Hosting (+VestaCP) Strona

Krok 1. Zaloguj się do VestaCP Najpierw otwórz dowolną przeglądarkę i wyszukaj adres do panelu s...

Jak zalogować się do panelu serwera?

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Artykuł opisuje podstawy korzystania z Panelu Serwera. Podstawowe pojęcia Wykupując w "Panelu K...

Jak zmieniać hasło do skrzynki pocztowej w panelu serwera?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby mieć możliwość zarządzania hasłami do skrzynki pocztowej w panelu serwera, musisz wykonać nas...

Jak znaleźć dane konfiguracji klienta pocztowego w różnych OS i dla różnych urządzeń?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby pobrać dane i skonfigurować kienta pocztowego musisz wykonać następujące kroki:  Zaloguj się...

Kupno usługi hostingu wraz z przeniesieniem (transferem) domeny do PUQ

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Uwaga: Jeśli migrujesz usługi z firmy Spero a domenę masz u innego dostawcy niż Spero, np: Nazwa....

Accounting systems

Commitments forecaster WHMCS module

Commitments

Commitments forecaster WHMCS module

WHMCS Provisioning/Server modules

Instructions for installing and using Provisioning/Server modules for WHMCS. Software developed...

Tarcza AV/AS (Filter antyspamowy)

Control Panels

WHMCS Addon modules

Instructions for installing and using the Addon modules for WHMCS. Software developed by PUQ sp....

WISECP Product/Server modules

Instructions for installing and using Product/Server Provisioning modules for WISECP. Software d...

WISECP

Hosting (+VestaCP)

Instrukcje usługi Hosting

hosting

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Instrukcje dotyczące zarządzaniem Prywatnym serwer webowym

VestaCP
Prywatny serwer webowy

Prywatny serwer pocztowy

Instrukcje usługi Prywatny serwer pocztowy

mail
zimbra

Commitments forecaster WHMCS module

Prywatna chmura plików

Jak korzystać z panelu klienta PUQ?

Usługi Hosting

Usługi Prywatne

Prywatna chmura obliczeniowa

Publiczna Chmura

Usunięcie z black listy

Counterparties

Commitments forecaster WHMCS module

VPN

Inne

Instrukcje

Mikrotik VPN WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their offer for customers by ...

Nextcloud WHMCS module

The module is used to create customer accounts on the previously prepared Nextcloud server. Tha...

Synology WHMCS module

The module gives the company the ability to offer user accounts on Synology devices. Users can ha...

MinIO S3 WHMCS module

The module allows the company to offer its customers the possibility of managing data storage com...

ProxmoxKVM WHMCS module

The module allows your customers to provision and manage KVM machines on Proxmox panel with WHMCS...

How the license works

This document will describe the principles of licensing software products of PUQ sp. z o.o.

Strona Administratora

Prywatny serwer pocztowy

Zarzadzanie systemem ze strony Administratora systemu. Daje pełnie możliwości jeśli chodzi o zarz...

admin
zimbra

Strona Klienta

Prywatny serwer pocztowy

Instrukcje dla użytkowników

mail
zimbra

Poczta

Hosting (+VestaCP)

Strona

Hosting (+VestaCP)

Korzystanie i zarządzanie usługą

Hosting (+VestaCP)

How to start using

Commitments forecaster WHMCS module

Kupno usługi hostingu z wykorzystaniem własnej domeny (bez transferu)

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Aby wykupić usługę hostingu oraz skorzystać z własnej domeny (bez transferu) należy: zalogować...