PUQ Mautic Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

612 total results found

Commitments forecaster WHMCS module

The system helps to know the real income by counting the income from invoices issued in WHMCS wit...

Dezaktywacja

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

Uwaga!!!Dezaktywacja modułu powoduje automatyczne usunięcie tabel w bazie danych powiązanych z ty...

Korzystanie i zarządzanie usługą

Hosting (+VestaCP)

How to start using

EN WHMCS CF manual

Counterparties

EN WHMCS CF manual

Commitments

EN WHMCS CF manual

Documents

EN WHMCS CF manual

Accounting systems

EN WHMCS CF manual

Tools

EN WHMCS CF manual

Client Area

Mikrotik VPN WHMCS module

Here is a brief summary of the options available in the customer panel

Installation and configuration guide

Mikrotik VPN WHMCS module

Admin Area

Mikrotik VPN WHMCS module

Opis i definicje.

PL instrukcja WHMCS CF

Cel projektu Projekt powstał z potrzeby zaplanowania, sklasyfikowania, uporządkowania i raportow...

Instalacja

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

Na tym etapie moduł nie zawiera samodzielnego instalatora. Instalacja sprowadza się do wgrania p...

Aktywacja

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do: System Settings -> Addons Modules Aktywuj m...

Konfiguracja parametrów modułu

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

  W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do: System Settings -> Addons Modules -> Comm...

Poczta

Hosting (+VestaCP)

Dodawanie kontrahenta

PL instrukcja WHMCS CF Kontrahenci

Aby dodać kontrahenta przejdź do pozycji menu Kontrahenci i kliknij pozycję Dodaj kontrahenta. ...

Edycja kontrahenta

PL instrukcja WHMCS CF Kontrahenci

Aby wyświetlić listę wszystkich kontrahentów, przejdź do menu "Kontrahenci" i kliknij "Lista kont...

Dodawanie zobowiązania

PL instrukcja WHMCS CF Zobowiązania

Aby dodać zobowiązanie, przejdź do pozycji menu "Zobowiązania" i kliknij "Dodaj zobowiązanie". ...

Edycja zobowiązania

PL instrukcja WHMCS CF Zobowiązania

Aby wyświetlić listę wszystkich zobowiązań, przejdź do menu "Zobowiązania" i kliknij "Lista zobow...

Masowe wgrywanie plików PDF

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

System zapewnia możliwość zbiorczego przesyłania plików PDF do systemu. Masowe wgrywanie plików ...

Klasyfikacja plików PDF

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfikowanych. Przejdź do trybu ...

Przeglądanie/Edycja umowy

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista umów. Użyj przycisków z datami, aby wy...

Przeglądanie/Edycja aneksu do umowy

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Aneks służy do zmian warunków umowy bez edycji samej umowy i pomaga utrzymać właściwą hierarchię ...

Przeglądanie/Edycja faktury

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista faktur. Użyj przycisków z datami, aby ...

Odmapowanie dokumentów

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest przeniesienie dokumentu do stanu niesklasyfikowanego, na p...

Usuniecie plików PDF

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Aby usunąć plik PDF, należyPrzejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfik...

Dodawanie Systemu WHMCS

PL instrukcja WHMCS CF Systemy księgowe

Zainstalowany moduł Commitment Forecaster choć jest zainstalowany w WHMCS pobiera dane poprzez me...

Synchronizacja/Pełna synchronizacja

PL instrukcja WHMCS CF Systemy księgowe

  Pełna synchronizacja oznacza, że ​​wszystkie faktury wybranego systemu zostaną całkowicie zsyn...

Zindeksowanie dat zobowiązań

PL instrukcja WHMCS CF Narzędzia

Zobowiązanie w systemie posiada parametry takie jak data rozpoczęcia i data zakończenia oraz na c...

Strona

Hosting (+VestaCP)

Strona Klienta

Prywatny serwer pocztowy

Instrukcje dla użytkowników

mail
zimbra

Usługi PUQ sp. z o.o.

Instrukcje dotyczące usług firmy PUQ sp. z o.o.

Publiczna Chmura

WHMCS Provisioning/Server modules

Instructions for installing and using Provisioning/Server modules for WHMCS. Software developed...

Control Panels

WHMCS Addon modules

Instructions for installing and using the Addon modules for WHMCS. Software developed by PUQ sp....

PL instrukcja WHMCS CF

Hosting (+VestaCP)

Instrukcje usługi Hosting

hosting

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Instrukcje dotyczące zarządzaniem Prywatnym serwer webowym

VestaCP
Prywatny serwer webowy

Prywatny serwer pocztowy

Instrukcje usługi Prywatny serwer pocztowy

mail
zimbra

EN WHMCS CF manual

Prywatna chmura plików

Jak korzystać z panelu klienta PUQ?

Usługi Hosting

Usługi Prywatne

Prywatna chmura obliczeniowa

Tarcza AV/AS (Filter antyspamowy)

Strona Administratora

Prywatny serwer pocztowy

Zarzadzanie systemem ze strony Administratora systemu. Daje pełnie możliwości jeśli chodzi o zarz...

admin
zimbra

Usunięcie z black listy

VPN (L2TP)

Inne

Instrukcje

Mikrotik VPN WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their offer for customers by ...

Nextcloud WHMCS module

The module is used to create customer accounts on the previously prepared Nextcloud server. Tha...

Synology WHMCS module

The module gives the company the ability to offer user accounts on Synology devices. Users can ha...

MinIO S3 WHMCS module

The module allows the company to offer its customers the possibility of managing data storage com...

ProxmoxKVM WHMCS module

The module allows your customers to provision and manage KVM machines on Proxmox panel with WHMCS...

Jak zacząć używać

PL instrukcja WHMCS CF

Kontrahenci

PL instrukcja WHMCS CF

Zobowiązania

PL instrukcja WHMCS CF

Dokumenty

PL instrukcja WHMCS CF

Systemy księgowe

PL instrukcja WHMCS CF

Narzędzia

PL instrukcja WHMCS CF

Zindeksowanie dat umów

PL instrukcja WHMCS CF Narzędzia

W systemie parametry umowy, takie jak Data zobowiązania, Data wygaśnięcia umowy, Okres wypowiedze...