PUQ Mautic Skip to main content

Jak utworzyć alias? (wielu adresów pocztowych na jedną osobę)

Aby zarządzać aliasami, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tutaj: https://doc.puq.info/books/hosting/page/jak-zalogowac-sie-do-panelu-serwera), musisz wykonać następujące:

 1. Wybierz "MAIL".
  • image-1641226070809.36.29.png

 2. Następnie wyświetli się lista kont w domenie.
 3. Przejdź na stronę, która wyświetli wszystkie konta mailowe do domeny.
  • image-1641226066321.38.31.png

 4. Po czym, wyświetli się strona, na której możesz dokonać konfiguracji. 
  • image-1641226056001.48.25.png

  • W tym polu wpisz aliasy bez '@' i domeny. To znaczy, że jeśli chcesz dodać alias "[email protected]", to warto dodać cześć lokalną "twoj".