PUQ Mautic Skip to main content

Jak wgrać obraz ISO na serwer. Proxmox od PUQ.

Żeby użyć obrazu ISO, na przykład, dla instalację systemu maszyny wirtualnej, jest konieczność wgrać obraz ISO na zasób dyskowy.

  1. Na dowolnym serwerze w klastrze  wybrać zasób “storage”
  2. Naciśnij przycisk “Zawartość”
  3. Naciśnij przycisk “Prześlij”
  4. Naciśnij przycisk “Wybierz plik” (wybrać plik formatu ISO)
  5. Naciśnij przycisk  “Prześlij”

image-1643297834439.png