PUQ Mautic Skip to main content

Przechowywanie danych i kopii zapasowych. Proxmox od PUQ.

Każdy serwer (klaster), domyślnie ma podłączone 2 zasoby dyskowych.

 1. storage - jest głównym zasobem, i jest przeznaczony do przechowywania:Obraz dysku, Container, Container template, ISO image, Snippets
 2. backup - jest przeznaczony do przechowywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych i Kontenerów LXC (VZDump backup file)

image-1643297937486.png

UWAGA: Domyślne jest skonfigurowano przechowywanie tylko ostatnich dwóch kopij zapasowy dla  maszyny wirtualnej lub Kontenerów LXC.

Zęby zmienić limit:

 1. Kliknij na Datacenter
  2. Kliknij na Przestrzeń
  3. Kliknij 2 razy na zasób z ID “backup”
  4. Ustaw parametr “Maksymalna ilość kopii” 
  5. Naciśnij przycisk “OK”

image-1643297946119.png