Skip to main content

Recently Updated Pages

Dezaktywacja

Uwaga!!!Dezaktywacja modułu powoduje automatyczne usunięcie tabel w bazie danych powiązanych z ty...

Konfiguracja parametrów modułu

  W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do: System Settings -> Addons Modules -> Comm...

Uprawnienia do folderów

Foldery można udostępniać określonym użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym lub udostępniać publi...

Deactivation

Attention!!!Deactivating a module automatically deletes the tables in the database associated wit...

Activation

In the WHMCS administrator panel, browse to: System Settings -> Addons Modules Activate the mod...

Kupno usługi hostingu wraz z przeniesieniem (transferem) domeny do PUQ

Uwaga: Jeśli migrujesz usługi z firmy Spero a domenę masz u innego dostawcy niż Spero, np: Nazwa....

Kupno usługi hostingu z wykorzystaniem własnej domeny (bez transferu)

Aby wykupić usługę hostingu oraz skorzystać z własnej domeny (bez transferu) należy: zalogować s...

Synchronizacja faktur przychodowych

Faktury przychodowe są automatycznie synchronizowane podczas każdego dziennego zadania crontab sy...

Zindeksowanie dat zobowiązań

Zobowiązanie w systemie posiada parametry takie jak data rozpoczęcia i data zakończenia oraz na c...

Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

Aby skonfigurować aplikacje Thunderbird na swoim urządzeniu, wykonaj następujące: Uruchom aplika...

Jak zmienić wersje PHP?

Po załogowaniu do panelu administratora, wykonaj następujące kroki: Wybierz "WEB". Następni...

Jak utworzyć zadanie cron? I domyślne zadania cron.

Aby utworzyć zadanie cron, musisz się zalogować do swojego panelu administratora, za pomocą swoic...

Jak ustawić Firewall? Zarządzanie zaporą sieciową.

Firewall jest ważnym narzędziem bezpieczeństwa na twoim serwerze, decydującym kto może, a kto nie...

Jak dodać użytkownika?

Aby dodać nowego użytkownika, po zalogowaniu, wykonaj następujące czynności: Wybierz "USER". ...

Synchronizacja/Pełna synchronizacja

  Pełna synchronizacja oznacza, że ​​wszystkie faktury wybranego systemu zostaną całkowicie zsyn...

Dodawanie zobowiązania

Aby dodać zobowiązanie, przejdź do pozycji menu "Zobowiązania" i kliknij "Dodaj zobowiązanie". ...