PUQ Mautic Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

612 total results found

Admin Area

HestiaCP WHMCS module

Eksport listy autouzupełniania z Outlook do Zimbry

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Outlook posiada podręczną bazę auto-uzupełniającą adresy email podczas pisania nowego maila. Nie...

Kupno usługi hostingu z wykorzystaniem własnej domeny (bez transferu)

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Aby wykupić usługę hostingu oraz skorzystać z własnej domeny (bez transferu) należy: zalogować...

Jak dodać nową domenę?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby dodać nową domenę do systemu, po zalogowaniu do systemu, wykonaj następujące czynności: Wybi...

Jak dodać użytkownika?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby dodać nowego użytkownika, po zalogowaniu, wykonaj następujące czynności: Wybierz "USER". ...

Jak ustawić Firewall? Zarządzanie zaporą sieciową.

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Firewall jest ważnym narzędziem bezpieczeństwa na twoim serwerze, decydującym kto może, a kto nie...

Jak utworzyć zadanie cron? I domyślne zadania cron.

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby utworzyć zadanie cron, musisz się zalogować do swojego panelu administratora, za pomocą swoic...

Jak zmienić wersje PHP?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Po załogowaniu do panelu administratora, wykonaj następujące kroki: Wybierz "WEB". Następni...

Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby skonfigurować aplikacje Thunderbird na swoim urządzeniu, wykonaj następujące: Uruchom apli...

Jak dodawać / zarządzać użytkownikami z WEB panelu administratora? (zablokowanie / odblokowanie, zmiana hasła konta)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Aby zarządzać użytkownikami należy po zalogowaniu się na WEB admin panel serwera pocztowego (więc...

Jak znaleźć dane konfiguracji klienta pocztowego w różnych OS i dla różnych urządzeń?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby pobrać dane i skonfigurować kienta pocztowego musisz wykonać następujące kroki:  Zaloguj się...

Jak się zalogować do administracyjnego panelu WEB?

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

  Proszę pamiętaj, że do serwera Zimbra można zalogować się jako zwykły użytkownik- celem korzys...

Jak sprawdzić rozmiar skrzynki pocztowej? (ustawienie ograniczeń, etc.)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Aby zarządzać rozmiarem skrzynki pocztowej, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel (więcej in...

Jak utworzyć alias? (wiele adresów pocztowych kieruje na jeden adres)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Alias do adresu email jest wygodnym sposobem na podanie alternatywnego, skróconego adresu email n...

Jak utworzyć listę dystrybucyjną? (wyślij jedną wiadomość do wielu osób)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Jeśli często wysyłasz maile do kilku/kilkunastu osób, zamiast każdorazowo dodawać je podczas wysy...

Jakie są możliwości panelu klienta?

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Panel serwera pozwala monitorować stan i zarządzać np: kontami email oraz wieloma ustawieniami do...

Jak działają połączone konta z usługą prywatnej chmury plików?

Prywatny serwer pocztowy Strona Klienta

Jeśli klient posiada wykupione dwie usługi - prywatny serwer Zimbra oraz prywatną chmurę plików o...

O nas

PL instrukcja WHMCS CF

Projekt powstał amatorsko, ale z profesjonalnym podejściem.Projekt jest w całości finansowany prz...

Kupno usługi hostingu wraz z przeniesieniem (transferem) domeny do PUQ

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Uwaga: Jeśli migrujesz usługi z firmy Spero a domenę masz u innego dostawcy niż Spero, np: Nazwa....

Jak zmieniać hasło do skrzynki pocztowej w panelu serwera?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby mieć możliwość zarządzania hasłami do skrzynki pocztowej w panelu serwera, musisz wykonać nas...

API

PUQVPNCP

WireGuard clients configuring

PUQVPNCP

Installation and configuration guide

WireGuard Business-VPN WHMCS module

Client Area

WireGuard Business-VPN WHMCS module

Admin Area

WireGuard Business-VPN WHMCS module

Installation and configuration guide

WireGuard VPN WHMCS module

Client Area

WireGuard VPN WHMCS module

Admin Area

WireGuard VPN WHMCS module

IKEv2

PUQVPNCP

IKEv2 clients configuring

PUQVPNCP

Installation and configuration guide

ownCloud WHMCS module

One-time link

PUQVPNCP

WireGuard

PUQVPNCP

Steps after installation

PUQVPNCP

VPN accounts

PUQVPNCP

FAQ

PUQVPNCP

Traffic Logging

PUQVPNCP

Backup settings

PUQVPNCP

System config

PUQVPNCP

Description and definitions.

EN WHMCS CF manual

Purpose of the project The project was created out of the need to plan, classify, organize and r...