PUQ Mautic Skip to main content

Jak się połączyć przez WebDAV w Linux?

Aby móc się połączyć przez WebDAV na Linux musisz wykonać montowanie dysku sieciowego za pomocą protokołu WebDav.

 1. Instalacja pakietu davfs2:
  • sudo apt install davfs2
 2.  Podczas instalacji zostaniesz zapytany, czy chcesz, aby nieuprzywilejowani użytkownicy mogli montować zasoby WebDAV. Wybierz Tak. Utwórz folder, do którego zamontujemy dysk sieciowy oraz folder do przechowywania konfiguracji:
  • cd
   mkdir nextcloud
   mkdir .davfs2

   (Zamiast folderu nextcloud możesz określić własną nazwę.)
 3. Kontynuujemy:
  • sudo cp /etc/davfs2/secrets ~/.davfs2/secrets
 4.  Ograniczenie praw dostępu do folderu tylko dla właściciela:
  • sudo chown imię_użytkownika:imię_użytkownika ~/.davfs2/secrets
   
   sudo chmod 600 ~/.davfs2/secrets
 5.  Edycja pliku secrets:
  • nano ~/.davfs2/secrets
   Na końcu pliku należy wstawić link do połączenia i dane do autoryzacji. Przykład podłączenia chmury NextCloud:
  • https://nazwa_domeny.com/remote.php/dav/files/imię_użytkownika nextcloud/ imię_użytkownika hasło
 6.  Edycja tabeli systemu plików:
  • sudo nano /etc/fstab
   Na końcu pliku dodaj link do połączeń z nazwą i hasłem oraz konfiguracją montowania. Przykład połączenia z NextCloud:
  • https://nazwa_domeny.com/remote.php/dav/files/imię_użytkownika nextcloud/ /home/imię_użytkownika_systemu/nextcloud davfs user,rw,auto 0 0
 7.  Dodaj się do grupy davs2:
  • sudo gpasswd -a y имя davfs2
 8. Polecenie montowania dysku:
  • mount ~/nextcloud
 9. Polecenie odmontowania:
  • umount ~/nextcloud
   Gdzie nextcloud to folder z nazwą twojego dysku sieciowego (krok 2 w tej instrukcji).