PUQ Mautic Skip to main content

Jak rozlokować IP (na przykład pry nieudanym logowaniu)?

Jeśli próbujesz zalogować się do swojej chmury i nie działa panel, może to wyglądać tak jak by nie miałeś popaczenia, to prawdopodobnie jest zablokowany twój IP. Tak może się zdarzyć jeśli wpisałeś niepoprawnie hasło pond trzy razy.

Aby odblokować IP, musisz się załogować do panelu klienta PUQ (jak się załogować?).

  1. Przejdź do swojej usługi "Prywatna chmura plików"
  2. Następnie, po tym jak przejdziesz na stronę zarzadzania usługa, odnajdziesz listę zablokowanych IP i przycisk "Odblokuj wszystkie IP". Naciśnij na ten przycisk rzeźby ponownie uzyskać dostęp.
  3. Po czym zobaczysz informacje ze wszystko się udało.

Jesli nie pamiętasz hasła, możesz go zmienić (Jak zmienić hasło administratora?)

* administrator morze zresetować hasło użytkownika.