PUQ Mautic Skip to main content

Jak utworzyć użytkownika w chmurze? (zarządzanie użytkownikami)

Aby mieć możliwość zarządzania użytkownikami trzeba:

  1. Zalogować się do panelu serwera (dodatkowa informacja https://crm.puq.pl/knowledgebase/26/Jak-się-załogować-do-panelu-serwera.html)
  2. Po prawej stronie naciśnij na ikonę\avatar użytkownika, zaczym się pojawi wypadające menu.
  3. Wybierz "Użytkownicy", po czym się otworze strona sterowania użytkownikami 
  4. Wybierz przycisk "Nowy użytkownik".
  5. Wpisz niezbędne dane użytkownika.
  6. Zapisz zmiany.

Po tym, twój nowy użytkownik może korzystać z chmurzy.