PUQ Mautic Skip to main content

Jak zmienić limity kwot dyskowych (przestrzeń dyskowa), dla użytkowników?

Aby wykonać czynności związane z zarządzaniem użytkownikami twojej chmury, np: zmiana limitów kwot dyskowych (przestrzeń dyskowa), wykonaj następne kroki:

  1. Zalogować się do panelu serwera (dodatkowa informacja https://crm.puq.pl/knowledgebase/26/Jak-się-załogować-do-panelu-serwera.html)
  2. Po prawej stronie naciśnij na ikonę\avatar użytkownika, zaczym się pojawi wypadające menu.
  3. Wybierz "Użytkownicy", po czym się otworze strona sterowania użytkownikami 
  4. Naćisnij na "Ołówek" (redagowanie użytkownika).
  5. Wybierz z wypadającego menu kwotę lub wpisz ręcznie (na przykład: "1 GB", "8 GB", "50 GB" etc.)
  6. Zapisz zmiany.