PUQ Mautic Skip to main content

Jak zmienić hasło administratora w panelu klienta?

Aby zmienić hasło administratora w panelu klienta trzeba się zalogować do panelu klienta za pomocą linku https://crm.puq.pl/, i wykonać następne kroki:

  1. Wybrać "Services" w głównym menu. 
  2. Naciąć na "My Services" w podmenu "Services". Za tym się otworze strona usług klienta. 
  3. Wybrać usługę "Prywatna chmura plików"
  4. Następnie na stronie produktu trzeba wybrać "Change Password". Po czym się otworze strona zmiany hasła.
  5. Wpisać swoje hasło.
  6. Wpisać swoje hasło.
    •  
  7.  Następnie wybierz "Save Changes".

!       Uwaga! Hasło powinno być dobrym i bezpiecznym!