PUQ Mautic Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

230 total results found

Opis i definicje.

PL instrukcja WHMCS CF

Cel projektu Projekt powstał z potrzeby zaplanowania, sklasyfikowania, uporządkowania i raportow...

Przeglądanie/Edycja umowy

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista umów. Użyj przycisków z datami, aby wy...

Zindeksowanie dat zobowiązań

PL instrukcja WHMCS CF Narzędzia

Zobowiązanie w systemie posiada parametry takie jak data rozpoczęcia i data zakończenia oraz na c...

Synchronizacja/Pełna synchronizacja

PL instrukcja WHMCS CF Systemy księgowe

  Pełna synchronizacja oznacza, że ​​wszystkie faktury wybranego systemu zostaną całkowicie zsyn...

Dodawanie Systemu WHMCS

PL instrukcja WHMCS CF Systemy księgowe

Zainstalowany moduł Commitment Forecaster choć jest zainstalowany w WHMCS pobiera dane poprzez me...

Usuniecie plików PDF

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Aby usunąć plik PDF, należyPrzejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfik...

Odmapowanie dokumentów

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest przeniesienie dokumentu do stanu niesklasyfikowanego, na p...

Przeglądanie/Edycja faktury

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista faktur. Użyj przycisków z datami, aby ...

Przeglądanie/Edycja aneksu do umowy

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Aneks służy do zmian warunków umowy bez edycji samej umowy i pomaga utrzymać właściwą hierarchię ...

Klasyfikacja plików PDF

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Przejdź do pozycji menu Dokumenty i kliknij pozycję Lista niesklasyfikowanych. Przejdź do trybu ...

Instalacja

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

Na tym etapie moduł nie zawiera samodzielnego instalatora. Instalacja sprowadza się do wgrania p...

Masowe wgrywanie plików PDF

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

System zapewnia możliwość zbiorczego przesyłania plików PDF do systemu. Masowe wgrywanie plików ...

Edycja zobowiązania

PL instrukcja WHMCS CF Zobowiązania

Aby wyświetlić listę wszystkich zobowiązań, przejdź do menu "Zobowiązania" i kliknij "Lista zobow...

Dodawanie zobowiązania

PL instrukcja WHMCS CF Zobowiązania

Aby dodać zobowiązanie, przejdź do pozycji menu "Zobowiązania" i kliknij "Dodaj zobowiązanie". ...

Edycja kontrahenta

PL instrukcja WHMCS CF Kontrahenci

Aby wyświetlić listę wszystkich kontrahentów, przejdź do menu "Kontrahenci" i kliknij "Lista kont...

Dodawanie kontrahenta

PL instrukcja WHMCS CF Kontrahenci

Aby dodać kontrahenta przejdź do pozycji menu Kontrahenci i kliknij pozycję Dodaj kontrahenta. ...

Konfiguracja parametrów modułu

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

  W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do: System Settings -> Addons Modules -> Comm...

Dezaktywacja

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

Uwaga!!!Dezaktywacja modułu powoduje automatyczne usunięcie tabel w bazie danych powiązanych z ty...

Aktywacja

PL instrukcja WHMCS CF Jak zacząć używać

W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do: System Settings -> Addons Modules Aktywuj m...

Zindeksowanie dat umów

PL instrukcja WHMCS CF Narzędzia

W systemie parametry umowy, takie jak Data zobowiązania, Data wygaśnięcia umowy, Okres wypowiedze...