PUQ Mautic Skip to main content

Jak utworzyć alias? (wiele adresów pocztowych kieruje na jeden adres)

Alias do adresu email jest wygodnym sposobem na podanie alternatywnego, skróconego adresu email np. kiedy mamy długiego maila możemy podać tylko inicjały.

Aby zarządzać aliasami, po zalogowaniu na WEB admin panel serwera pocztowego (więcej informacji tutaj), musisz wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz "Zarządzanie kontami".
  • image-1641299500564.42.39.png

 2. Następnie wyświetli się lista kont.
 3. Wybierz "Alias" w menu z lewej.
  • image-1641299504339.04.11.png

 4. Kiedy wyświetli się lista aliasów, po prawej stronie odnajdziesz menu sterowania, naciśnięć na strzałkę w dół, zobaczysz kontekstowe menu z możliwością wyboru wiele opcji. 
  • image-1641299508811.05.20.png

  • Uprzednio dokonaj wyboru aliasu z listy żebyś opcję sterowania były aktywne
 5. Wpisz poprawne dane i wybierz "OK".
  • image-1641299517389.png