Skip to main content

Jak zmieniać hasło do skrzynki pocztowej w panelu serwera WEB?

Aby zmienić hasło, musisz zalogować się do skrzynki przez WEB (więcej informacji znajdziesz tutaj), i wykonać następujące kroki:

  1. Przejdź do ustawień.
  2. Wybierz ustawienia "Ogólne".
  3. Naciśnij "Zmień hasło".
    • image-1641311016826.33.00.png

  4. W następnym widoku wpisz swoje stare hasło, następnie nowe hasło i powtórz nowe hasło jeszcze raz.
    • image-1641311019903.39.23.png

  5. Po wybraniu przyciska "Zmień hasło", hasło zostanie zmienione.