PUQ Mautic Skip to main content

Jakie są możliwości panelu klienta?

Panel serwera pozwala monitorować stan i zarządzać np: kontami email oraz wieloma ustawieniami dotyczącymi całego serwera email .

Żeby się dostać do opisanych zasobów musisz się zalogować do panelu klienta: https://crm.puq.pl/login/

Po zalogowaniu odnajdź swoje usługi.

Następnie odnajdź usługę "Prywatny serwer mailowy Zimbra" i wybierz tą usługę żebyś przejść do strony zarządzania. 

Na stronie zarzadzania usługi odnajdziesz informacje co do szczegółów twojej usługi.

Strona dzieli się na dwie zakładki "Informacja o serwerze" i "Wykorzystanie zasobów".

Strona "Informacja o serwerze" zawiera:

 Parametr   Opis
 Data rejestracji  Data rejestracji usługi.
 Kwota cykliczna  Kwota wysokości cyklicznych opłat.
 Cykl rozliczeniowy  Poziom cykliczności (Może być: miesiąc / kwartał / pół roku / rok, jeśli na to pozwala usługa).
 Następny termin płatności  Określa się następny termin opłaty usługi.
 Metoda płatności   Określą wybrana metodę płatności.
 Nazwa hosta   W tym polu jest wyświetlana przepisana nazwa hostu.
 Główny adres IP  Adres IP serwera w sieci.
 Adres panelu klienta (WEBmail)  Wyświetlany adres (link) za pomocy którego dostaniesz się do WEB panelu pocztowego.
 Adres panelu administracyjnego  Wyświetlany adres (link) za pomocą którego przejdziesz do panelu administracyjnego serwera mailowego, gdzie możesz zarządzać kontami pracowników/użytkowników wykupionej usługi.
 Przestrzeń całkowita  W tym polu podana informacja co do tego, ile masz miejsca na swoim serwerze.
 Wykorzystana przestrzeń  Określą na ile wykorzystałeś przestrzeń dyskowa serwera.

Też poniżej opisanych parametrów jest wyświetlana tabela użytkowników w której są informacje doczytajcie każdego użytkownika firmy/usługi.

 Parametr   Opis
 Nazwa użytkownika  Nazwa użytkownika/adres pocztowy.
 Użyto w %  Ile użyto w % odnośnie do pola Limit GB.
 Użyto w Gb  Wyświetlą kwotę zdjętej przestrzeni użytkownikiem.
 Limit w Gb  Wyświetlą kwotę, ile przedzielono użytkownikowi miejsca na dysku.