Skip to main content

Jak walczyć ze spamem?

Wszystkie wiadomości przed tym jak trafiają do twojej krzynki pocztowej, przetwarzane są w inteligentnym filtrze anty-spam, który jest wbudowany w serwer pocztowy.

Wiadomości e-mail, które wyglądają jak spam, ale niekoniecznie są spamem, mogą trafić do folderu "Spam". Wiadomości te można przeglądać i przenosić z folderu "Spam" lub usuwać.

Najczęstszy błąd który źle wpływa na efektywność filtru AS to oznaczanie jako spam maili, newsletterów czy innych wiadomości z źródeł gdzie wyraziliśmy zgodę na taką masową korespondencje. W takich przypadkach prosze nie oznaczać takiej korespondencji jako spam ponieważ Państwo wyrazili zgodę na takie listy. Zamiast oznaczać na serwerze takie wiadomości jako spam proszę wypisać się z takich newsletterów LUB ustawić osobny filtr który będzie przenosić takie wiadomości do odpowiednich folderów.

 

  • Oznaczanie wiadomości jako spam

Wybierz wiadomość, którą chcesz oznaczyć jako spam, i kliknij przycisk Spam na pasku narzędzi. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Spam i będzie dostępna do analizy przez samouczący się filtr antyspamowy. Jeśli ich nie obrobisz, zostaną one usunięte po określonym czasie, wyznaczonym przez administratora (opcjonalnie).

  • image-1641310723227.png

• Możesz też kliknąć wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybrać "Oznacz jako spam". Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu "Spam".

  • Oznaczanie wiadomości jako niebędącej spamem

Czasami wiadomości, które nie są spamem, są umieszczane w folderze "Spam". Można je przeciągnąć do odpowiedniego folderu lub oznaczyć jako nie spam, klikając przycisk „Nie spam” w panelu sterowania. Operacje te są rejestrowane przez filtr antyspamowy i wykorzystywane do samouczenia.

  • image-1641310726998.png

• Przeciągnij wiadomość do innego folderu.
• Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy i wybierz "Oznacz jako nie
spam". Wybrana wiadomość zostanie przeniesiona do folderu "Skrzynka odbiorcza".

  • Opróżnianie folderu Spam

Zawartość folderu "Spam" jest automatycznie usuwana po pewnym przez administratora liczbę dni (opcjonalnie). W dowolnym momencie możesz opróżnić folder Spam. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz "Opróżnij folder spamu". Kliknij przycisk "OK".