PUQ Mautic Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

816 total results found

Support by Time WHMCS module

The module allows you to charge your customers with subscription fees for the support provided to...

Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby skonfigurować aplikacje Thunderbird na swoim urządzeniu, wykonaj następujące: Uruchom apli...

Client Area

HestiaCP WHMCS module

Admin Area

HestiaCP WHMCS module

API

PUQVPNCP

Installation and configuration guide

WireGuard Business-VPN WHMCS module

Client Area

WireGuard Business-VPN WHMCS module

Admin Area

WireGuard Business-VPN WHMCS module

Installation and configuration guide

WireGuard VPN WHMCS module

Jak dodać nową domenę?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby dodać nową domenę do systemu, po zalogowaniu do systemu, wykonaj następujące czynności: Wybi...

Jak dodać użytkownika?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby dodać nowego użytkownika, po zalogowaniu, wykonaj następujące czynności: Wybierz "USER". ...

Jak ustawić Firewall? Zarządzanie zaporą sieciową.

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Firewall jest ważnym narzędziem bezpieczeństwa na twoim serwerze, decydującym kto może, a kto nie...

Jak utworzyć zadanie cron? I domyślne zadania cron.

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Aby utworzyć zadanie cron, musisz się zalogować do swojego panelu administratora, za pomocą swoic...

Jak zmienić wersje PHP?

Administracja Prywatnym serwerem webowym

Po załogowaniu do panelu administratora, wykonaj następujące kroki: Wybierz "WEB". Następni...

Eksport listy autouzupełniania z Outlook do Zimbry

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Outlook posiada podręczną bazę auto-uzupełniającą adresy email podczas pisania nowego maila. Nie...

Admin Area

Business-VPN WHMCS module

Jak dodawać / zarządzać użytkownikami z WEB panelu administratora? (zablokowanie / odblokowanie, zmiana hasła konta)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Aby zarządzać użytkownikami należy po zalogowaniu się na WEB admin panel serwera pocztowego (więc...

Jak się zalogować do administracyjnego panelu WEB?

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

  Proszę pamiętaj, że do serwera Zimbra można zalogować się jako zwykły użytkownik- celem korzys...

Jak sprawdzić rozmiar skrzynki pocztowej? (ustawienie ograniczeń, etc.)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Aby zarządzać rozmiarem skrzynki pocztowej, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel (więcej in...

Jak utworzyć alias? (wiele adresów pocztowych kieruje na jeden adres)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Alias do adresu email jest wygodnym sposobem na podanie alternatywnego, skróconego adresu email n...

Jak utworzyć listę dystrybucyjną? (wyślij jedną wiadomość do wielu osób)

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Jeśli często wysyłasz maile do kilku/kilkunastu osób, zamiast każdorazowo dodawać je podczas wysy...

Jakie są możliwości panelu klienta?

Prywatny serwer pocztowy Strona Administratora

Panel serwera pozwala monitorować stan i zarządzać np: kontami email oraz wieloma ustawieniami do...

Jak działają połączone konta z usługą prywatnej chmury plików?

Prywatny serwer pocztowy Strona Klienta

Jeśli klient posiada wykupione dwie usługi - prywatny serwer Zimbra oraz prywatną chmurę plików o...

Description and definitions.

Commitments forecaster WHMCS module

Purpose of the project The project was created out of the need to plan, classify, organize and r...

Installation

Commitments forecaster WHMCS module How to start using

At this stage, the module does not include a standalone installer. The installation consists in ...

Activation

Commitments forecaster WHMCS module How to start using

In the WHMCS administrator panel, browse to: System Settings -> Addons Modules Activate the mod...

Deactivation

Commitments forecaster WHMCS module How to start using

Attention!!!Deactivating a module automatically deletes the tables in the database associated wit...

Configuration of module parameters

Commitments forecaster WHMCS module How to start using

In the WHMCS administrator panel, browse to: System Settings -> Addons Modules -> Commitments fo...

Installation and configuration guide

HestiaCP WHMCS module

Client Area

Business-VPN WHMCS module

Business-VPN WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their offer for customers by ...

Mikrotik WireGuard VPN WISECP module

The module is designed to provide IT companies with an opportunity to enhance their service offer...

HestiaCP WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their customer offering by of...

PUQVPNCP

Welcome to the VPN server panel! This panel allows for easy management of VPN accounts with suppo...

​VPN
WireGuard

WireGuard Business-VPN WHMCS module

WireGuard VPN WHMCS module

ownCloud WHMCS module

The module is used to create customer accounts on the previously prepared ownCloud server. Thank...

other

PUQ Customization WHMCS Addon

The module makes it possible to extend the standard functionality of the WHMCS system with custom...

Mikrotik WireGuard VPN WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their offer for customers by ...

Jellyfin WHMCS module

This module enables your company to offer public media services to customers through Jellyfin acc...

Emby WHMCS module

This module enables your company to offer public media services to customers through Emby account...

WireGuard VPN WISECP module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their offering to customers b...

Emby WISECP module

This module allows your company to provide public media services to customers through Emby accoun...

Mikrotik WireGuard Business-VPN WISECP module

The module is created to empower IT companies to enrich their service offerings through the provi...

Installation and configuration guide

Business-VPN WHMCS module

WireGuard Business-VPN WISECP module

The module is created to empower IT companies to enrich their service offerings through the provi...

Jellyfin WISECP module

This module enables your company to offer public media services to customers through Jellyfin acc...

Nextcloud WISECP module

The module is used to create customer accounts on the previously prepared Nextcloud server. Than...

ownCloud WISECP module

The module is used to create customer accounts on the previously prepared ownCloud server. Thank...

Installation and configuration guide

MinIO S3 WHMCS module

Client Area

MinIO S3 WHMCS module

Admin Area

MinIO S3 WHMCS module

Installation and configuration guide

ProxmoxKVM WHMCS module

Client Area

ProxmoxKVM WHMCS module

Admin Area

ProxmoxKVM WHMCS module

Installation and configuration guide

Support by Time WHMCS module

Client Area

Support by Time WHMCS module

Admin Area

Support by Time WHMCS module

Add counterparty

Commitments forecaster WHMCS module Counterparties

To add a counterparty go to the menu item "Counterparties" and click on "Add counterparty". Af...