PUQ Mautic Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

612 total results found

How the license works

This document will describe the principles of licensing software products of PUQ sp. z o.o.

Jak korzystać z MAIL na macOS?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby można było korzystać z poczty e-mail na macOS, należy wykonać następujące kroki: Pobrać swoj...

Client Area

Business-VPN WHMCS module

Admin Area

Business-VPN WHMCS module

Installation and configuration guide

HestiaCP WHMCS module

Client Area

HestiaCP WHMCS module

Synchronizacja faktur przychodowych

PL instrukcja WHMCS CF Narzędzia

Faktury przychodowe są automatycznie synchronizowane podczas każdego dziennego zadania crontab sy...

Informacje zawarte w profilu kontrahenta.

PL instrukcja WHMCS CF Kontrahenci

Profil kontrahenta zawiera informacje takie jak: Liczba faktur Liczba aktywnych zobowiązań Inf...

Dodawanie dokumentu

PL instrukcja WHMCS CF Dokumenty

Dokumenty można dodawać na kilka sposobów: Możemy skorzystać z opcji masowego wgrania i wgrać ki...

Tworzenie użytkownika API w WHMCS

PL instrukcja WHMCS CF Systemy księgowe

Aby mieć możliwość wymiany informacji pomiędzy Commitment Forecaster a WHMCS  należy stworzyć dos...

"Panel klienta" a "Panel serwera" - Podstawowe pojęcia dla usługi "Hosting"

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Artykuł ma na celu przybliżenie ogólnego korzystania z usługi hostingu. Wykupując w "Panelu Kl...

Jak korzystać z MAIL na Windows10?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby można było korzystać z poczty e-mail na Windows, należy wykonać następujące kroki: Pobrać sw...

Jak korzystać z Outlook na Windows10?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby móc korzystać z Outlook, wykonaj następujące: Przede wszystkim musisz widzieć jakie masz kon...

Admin Area

Support by Time WHMCS module

Jak korzystać z podpisów (stopki)?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby skonfigurować podpisy wykonaj następujące: Zaloguj się do web mail. Przejdź do ustawień. ...

Jak przesłać pliki na serwer korzystając z FTP?

Hosting (+VestaCP) Strona

Aby przesłać pliki na serwer możesz użyć połączenia FTP. Utwórz konto FTP. 1. Na stronie główne...

Jak przywrócić lub pobrać dane z backup?

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Aby przewrócić dane c backup: Wejdź do zakładki backup Wybierz backup, który chcesz prz...

Jak skonfigurować domenę?

Hosting (+VestaCP) Strona

Na stronie głównej panelu wybierz menu „WEB” i „kliknij + Dodaj domenę WEB”: Załóżmy, że kupił...

Jak skonfigurować aplikację Thunderbird?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby skonfigurować aplikacje Thunderbird na swoim urządzeniu, wykonaj następujące: Uruchom aplika...

Jak skonfigurować przekierowanie maili na inny adres pocztowy?

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby sterować przekierowaniem, po zalogowaniu na WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tutaj...

Jak stworzyć bazę danych?

Hosting (+VestaCP) Strona

Na stronie głównej panelu wybierz menu „DB” i kliknij „+ DODAJ BAZE DANYCH”: Wpisz nazwę bazy ...

Jak stworzyć skrzynkę pocztową?

Hosting (+VestaCP) Poczta

1. Na stronie głównej panelu wybierz menu „MAIL”, najedź kursorem na nazwę domeny i w menu rozwij...

Jak utworzyć alias? (wielu adresów pocztowych na jedną osobę)

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby zarządzać aliasami, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel VESTA-CP (więcej informacji tu...

Jak włączyć automatyczną odpowiedź / autoresponder / wiadomość o urlopie.

Hosting (+VestaCP) Poczta

Aby włączyć automatyczna odpowiedź na przychodzące maile musisz wykonać następujące czynności: Z...

Jak zainstalować WordPress na VestaCP?

Hosting (+VestaCP) Strona

Krok 1. Zaloguj się do VestaCP Najpierw otwórz dowolną przeglądarkę i wyszukaj adres do panelu s...

Installation and configuration guide

Business-VPN WHMCS module

Client Area

Support by Time WHMCS module

Support by Time WHMCS module

The module allows you to charge your customers with subscription fees for the support provided to...

PUQ Customization WHMCS Addon

The module makes it possible to extend the standard functionality of the WHMCS system with custom...

Business-VPN WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their offer for customers by ...

HestiaCP WHMCS module

The module is intended as an opportunity for IT companies to expand their customer offering by of...

PUQVPNCP

Welcome to the VPN server panel! This panel allows for easy management of VPN accounts with suppo...

​VPN
WireGuard

WireGuard Business-VPN WHMCS module

WireGuard VPN WHMCS module

ownCloud WHMCS module

The module is used to create customer accounts on the previously prepared ownCloud server. Thank...

Docker

Hyper-V

other

Synology

Sprawdzenie przestrzeni usługi Hostingu

Installation and configuration guide

Nextcloud WHMCS module

Installation and configuration guide

Support by Time WHMCS module

Client Area

Nextcloud WHMCS module

Admin Area

Nextcloud WHMCS module

Installation and configuration guide

Synology WHMCS module

Client Area

Synology WHMCS module

Admin Area

Synology WHMCS module

Installation and configuration guide

MinIO S3 WHMCS module

Client Area

MinIO S3 WHMCS module

Admin Area

MinIO S3 WHMCS module

Installation and configuration guide

ProxmoxKVM WHMCS module

Client Area

ProxmoxKVM WHMCS module

Admin Area

ProxmoxKVM WHMCS module

Jak zalogować się do panelu serwera?

Hosting (+VestaCP) Korzystanie i zarządzanie usługą

Artykuł opisuje podstawy korzystania z Panelu Serwera. Podstawowe pojęcia Wykupując w "Panelu K...