Skip to main content

Recently Updated Pages

System tasks

Get all tasks without log Request Structure: http://<cluster>:<port>/api/system/tasks/get Post...

Join cluster

To join to cluster, you need to log in. Request Structure: http://<cluster>:<port>/api/claster/...

Create cluster

To create a new cluster, you need to log in. Request Structure: http://<cluster>:<port>/api/cla...

Quorum nodes

To add or remove cluster nodes to the quorum. add node Request Structure: http://<cluster>:<po...

Cluster status

Cluster status Returns the status of all nodes in the cluster with load parameters and additiona...

System loops

get loops get - Returns the current status of all running software loops. Request Structure: h...

System config

get|save|read config get - Returns the current configuration save - Writes the configuration to...

System hosts

Add a new host Request Structure: http://<cluster>:<port>/api/system/hosts/set Post data: acc...

System users

Сreate a new user Request Structure: http://<cluster>:<port>/api/system/users/add Post data: ...

Quorum status

Request Structure: http://<cluster>:<port>/api/quorum/status Post data: access_token = <access...

Login and logout

You must be logged in before starting to work with the API. After successful authorization, an a...

Basic concepts of the API mechanism.

The system is managed using the HTTP protocol. The principle of requests is based on requests fo...

Jak usunąć się z black listy Microsoft Outlook Office 365?

Jeśli masz problem z dostarczaniem maili do klientów którzy korzystają z usługi Outlook Office 36...

Jak skonfigurować połączenie na macOS?

Aby wykonać połączenie z VPN na macOS, musisz wykonać następujące kroki: Przejdź do ustawień sys...

Jak skonfigurować połączenie na Windows?

Dlatego żebyś wykonać połączenie z VPN na Windows, musisz wykonać następujące kroki: Odnajdź iko...

Jak usunąć się z black listy Microsoft (dotyczy wewnętrznych domen)?

Jesli masz problem z dostarczaniem maili, dostajesz zwrotną wiadomość o tym, że jest błąd na zewn...

Jak się dowiem ze mam spam? (Codzienny raport)

Niezależna dodatkowa tarcza antywirusowa i antyspamowa stanowiąca silną ochronę kont email przez ...

Jak dodawać konta w aplikacji NextCloud na twoim urządzeniu?

Aby dodać kolejne konto do aplikacji Nextcloud, musisz wykonać następujące kroki: Odnajdź urucho...

Jak korzystać z chmury na Android?

Aby móc korzystać z chmury na urządzeniu z systemem operacyjnym na bazie Android musisz wykonać n...

Jak korzystać z chmury za darmo?

Aby korzystać z chmury za darmo musisz się załogować lub się zarejestrować na stronie, za czym wy...